Kita vandens tarša

Vanduo gali būti užterštas ir kitomis ištirpusiomis medžiagomis, kurios blogina vandens kokybę ar net daro jį netinkamu naudoti.

Šulinio, iškasto geležinkelio stoties teritorijoje, vandenyje galima rasti naftos produktų ar didelius kiekius mineralinių trąšų komponentų. Šulinio šalia javų ar rapsų laukų vandenyje gali būti įvairiausių pesticidų, o gręžinio šalia nenaudojamo sąvartyno vandenyje – net sunkiųjų metalų.

Be to, gana dažnai galima susidurti su neleistina mikrobiologine tarša, ypač šulinių vandenyje netoli didžiųjų kiaulininkystės kompleksų.

Tarša nebūtinai turi būti antropogeninės (žmogaus veiklos) kilmės. Lietuvoje yra ir natūralios kilmės žmogui nepriimtina ar net kenksminga vandens tarša: pvz. pajūrio regione – per dideli fluoridų kiekiai, šiaurės Lietuvoje – labai dideli sulfatų kiekiai.

UAB „Gerva“ kiekvienu nestandartinės taršos atveju pasiūlys filtravimo būdą, kuriuo teršalai iš vandens bus pašalinti ir vanduo taps sveikatos šaltiniu.

Neišvalomo vandens nėra!